Thi công hồ bơi di động tại Huyện Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận